Pizaro's Pizza

1000 West Gray Street
$6 delivery fee
 1. Salad
  chevron

  1. Napoletana
   chevron

   1. Detroit Pizza
    chevron

    1. New York Style
     chevron

     1. Gluten Free
      chevron

      1. Kids Meal
       chevron

       1. Sides
        chevron

        1. Drinks
         chevron

         1. Dessert
          chevron

          1. Merchandise
           chevron