The Magnolia Pancake Haus

10333 Huebner Road
$2 delivery fee
 1. Pancakes
  chevron

  1. Omelets & Eggs
   chevron

   1. Magnolia Favorites
    chevron

    1. Griddles & Irons
     chevron

     1. Meats
      chevron

      1. All the Rest
       chevron

       1. Kids
        chevron

        1. Sandwich
         chevron

         1. Salads
          chevron

          1. To-Go Beverages & Silverware
           chevron